cs en

Roman Ch. Sklenička


QUIS PICTOR Rytířského řádu Svatého Václava,
narozen v Rakovníku,
Česká Republika
e-mail: latvei@seznam.cz

Číslo účtu pro poskytování dobrovolných finančních příspěvků na činnost výtvarné dílny Art Latvei: 2074633053/0800

Banka:
Česká spořitelna
Pobočka Rakovník
Husovo náměstí 2347
Bankovní spojení pro zahraničí:
IBAN:
CZ90 0800 0000 0020 7463 3053
BIC:
BIC GIBACZPX